سیگنال تتر

با توجه به ثابت بودن قیمت تتر در بازار جهانی (تقریبا معادل یک دلار)، در بازار های داخلی هنگامی سیگنال خرید این ارز صادر می شود که قیمت دلار افق افزایشی داشته باشد و بالعکس. با توجه به نقد شوندگی بالاتر ارزهای دیجیتال پیشنهاد می شود به جای ورود به بازار دلاری از بازار ارزهای دیجیتال تتری استفاده شود.